Rolnicy złożyli ponad 870 tys. e-wniosków o dopłaty

Maria Fajger - prezes ARiMR, Marek Deutsch - zastępca prezesa ARiMR podczas konferencji.

Maria Fajger - prezes ARiMR, Marek Deutsch - zastępca prezesa ARiMR podczas konferencji.

15 czerwca 2018 r., w dniu, w którym upływał wyznaczony termin na składanie wniosków o przyznanie tegorocznych płatności bezpośrednich i obszarowych, w Centrali ARiMR w Warszawie odbyła się konferencja prasowa podsumowująca kampanię 2018. A była ona wyjątkowa.

Po raz pierwszy polscy rolnicy składali  wnioski korzystając ze  specjalnej aplikacji  eWniosekPlus.  Prezes ARiMR Maria Fajger  poinformowała, że  większość rolników sprostała temu zadaniu, przesyłając do 14 czerwca drogą elektroniczną ponad 870 tys. wniosków. Najwięcej jest ich w województwach mazowieckim, lubelskim, łódzkim, wielkopolskim, małopolskim i podkarpackim. - Okazało się, że rolnicy bardzo sprawnie korzystają z nowoczesnych narzędzi - oceniła prezes Fajger.

Marek Deutsch, zastępca prezesa ARiMR, mówiąc o skali przedsięwzięcia, jakim było informatyczne przygotowanie  Agencji do kampanii 2018, przypomniał, że w 2017 r. wniosków złożonych przez internet było 11 tys., dziś jest ich ponad 870 tys. - Nasze wysiłki zostały docenione przez branżę informatyczną. Stworzona przez ARiMR aplikacja eWniosekPlus zdobyła prestiżową nagrodę w dziedzinie "Innowacyjne wykorzystanie technologii open source i konteneryzacji w sektorze public" - poinformował Marek Deutsch.

Do ARiMR do 14 czerwca wpłynęło łącznie ponad 1,30 mln wniosków. Jak przypomniała bowiem Maria Fajger, ok. 431 tys. rolników prowadzących małe gospodarstwa skorzystało z możliwości złożenia oświadczenia w formie papierowej potwierdzającego brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017. Złożenie takiego oświadczenia było równoznaczne ze złożeniem wniosku  o przyznanie dopłat.

Prezes ARiMR podziękowała rolnikom, ekspertom Ośrodków Doradztwa Rolniczego i Izb Rolniczych, a także pracownikom Agencji za zaangażowanie w tę niełatwą kampanie 2018 tak, by zakończyła się ona powodzeniem.  

Maria Fajger poinformowała również, że 15 czerwca czas pracy biur powiatowych ARiMR został wydłużony do godz. 20:00 tak, aby ci, którzy nie mają dostępu do komputera czy internetu lub nie potrafią wypełnić e-wniosku, mogli skorzystać z pomocy. Kto nie zdąży złożyć dokumentów w tym dniu, będzie mógł to jeszcze zrobić do 10 lipca, kiedy upływa ostateczny termin składania wniosków. Musi jednak pamiętać, że za każdy dzień roboczy spóźnienia po 15 czerwca należne płatności będą pomniejszane o 1 proc.

Prezentacja - otwórz

Data wprowadzenia: 15.06.2018
Data ostatniej modyfikacji: 21.06.2018 09:08