60 tys. zł dla rolników z terenów objętych afrykańskim pomorem świń (ASF) na "Restrukturyzację małych gospodarstw". Złóż wniosek do 28 lipca.  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

60 tys. zł dla rolników z terenów objętych afrykańskim pomorem świń (ASF) na "Restrukturyzację małych gospodarstw". Złóż wniosek do 28 lipca.

Wsparcie na "Restrukturyzację małych gospodarstw" dla rolników z terenów ASF ruszyło 29 czerwca

Wsparcie na "Restrukturyzację małych gospodarstw" dla rolników z terenów ASF ruszyło 29 czerwca

Od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r. rolnicy z terenów objętych afrykańskim pomorem świń (ASF) mogą składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy finansowej na "Restrukturyzację małych gospodarstw" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.   

O takie wsparcie mogą starać się rolnicy, posiadający gospodarstwa rolne o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro, położone na obszarach objętych ASF, którzy zdecydują się na zaprzestanie chowu i hodowli świń. Żeby ubiegać się o taką pomoc trzeba podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie nie można prowadzić innej działalności gospodarczej. Ponadto o takie wsparcie może starać się rolnik, jeżeli nie przyznano i nie wypłacono mu rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie (art. 57g ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt - Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i 470 oraz z 2016 r. poz. 1605). Wysokość wsparcia wynosi 60 tysięcy zł (jednak nie więcej niż równowartość 15 tys. euro) i płatna jest w II transzach - najpierw 80 proc. pomocy, a pozostałe 20 proc.  po realizacji założonej w biznesplanie inwestycji.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesyłką poleconą nadaną w placówce Poczty Polskiej do dyrektora oddziału regionalnego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

Dokumenty aplikacyjne - otwórz

Tomasz Kułak - zastępca dyrektora Departamentu Działań Społecznych i Organizacji Producentów

 

 

Array

Tomasz Kułak zastępca dyrektora Departamentu Działań Społecznych i Organizacji Producentów wyjaśnia zasady przyznawania wsparcia - Program 1 Polskiego Radia - 12 czerwca 2017 r.


Array

Program 1 Polskiego Radia - 9 czerwca 2017 r.


Data wprowadzenia: 29.06.2017
Data ostatniej modyfikacji: 07.08.2017 08:22