Ogłoszony został nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 "Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych", poddziałanie 3.1 "Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości" objętego PROW 2014 - 2020  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Ogłoszony został nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 "Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych", poddziałanie 3.1 "Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości" objętego PROW 2014 - 2020

Termin składania wniosków: od 28 listopada 2017 r. do 29 grudnia 2017 r.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.

Dokumenty aplikacyjne - otwórz

Miejsce składania wniosków: oddziały terenowe Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

OT Bydgoszcz
ul. Hetmańska 38
85-039 Bydgoszcz
(52) 525-08-01

OT Poznań
ul. Fredry 12
61-701 Poznań
(61) 856-06-01

OT Wrocław
ul. Mińska 60
54-610 Wrocław
(71) 356-39-19

OT Koszalin
ul. Partyzantów 15a
75-411 Koszalin
(94) 343-39-30

OT Gorzów Wlkp.
ul. Walczaka 25
66-400 Gorzów Wlkp.
(95) 782-22-99

OT Olsztyn
ul. Głowackiego 6
10-448 Olsztyn
(89) 527-74-58

OT Opole
ul. 1-go Maja 6
45-068 Opole
(77) 400-09-00

OT Rzeszów
ul. Asnyka 7
35-001 Rzeszów
(17) 853-78-00

OT Szczecin
ul. Matejki 6B
71-615 Szczecin
(91) 814-42-00

OT Białystok
ul. Kombatantów 4
15- 102 Białystok
(85) 664-31-50

OT Kraków
ul. Mogilska 104
31 -546 Kraków
(12) 424-09-40

OT Warszawa
Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa
(22) 635-10-00

OT Pruszcz Gdański
ul. Powstańców Warszawy 28
83-000 Pruszcz Gdański
(58) 300-48-41

OT Mikołów
ul. Miarki 18
43-190 Mikołów
(32) 218-07-00

OT Łódź
ul. Północna 27/29
91-420 Łódź
(42) 636-53-26

OT Lublin
ul. Karłowicza 4
20-027 Lublin
(81) 532-21-12

OT Kielce
ul. Piaskowa l 8
25-323 Kielce
(41) 343-31-90

 

 

 

 

 

Data wprowadzenia: 31.10.2017
Data ostatniej modyfikacji: 16.11.2017 12:36