Ogłoszenie o uruchomieniu postępowania w Poddziałaniu 2.1

ARiMR informuje, że ogłoszenie o postepowaniu na "Wyłonienie Beneficjenta poddziałania 2.1 Wsparcie korzystania z usług doradczych w ramach działania Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020." zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Dokumentacja postępowania została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.arimr.gov.pl w zakładce przetargi/Centrala.

Data wprowadzenia: 26.01.2018
Data ostatniej modyfikacji: 26.01.2018 14:14