Aktualności

Wybór oferty na wykonanie inwestycji oraz dostawę towaru lub usługi w ramach PROW 2014 - 2020 tylko w trybie konkurencyjnym. Portal Ogłoszeń ARiMR dla wnioskodawców/beneficjentów
18.01.2017

Logotyp ARiMR

W celu zapewnienia wnioskodawcom/beneficjentom PROW 2014 - 2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR przygotowuje specjalny portal, na którym wnioskodawcy / beneficjenci działań / poddziałań...[więcej]

Płatność redystrybucyjna
18.01.2017

Pole

W 2015 r. o płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego ubiegało się 1,355 mln rolników. Rolnicy posiadający, co najmniej 3,01 ha mogli ubiegać się także o przyznanie płatności dodatkowej (redystrybucyjnej). Płatność ta przysługuje...[więcej]

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podejmuje współpracę z Microsoft
18.01.2017

Uścisk dłoni po podpisaniu porozumienia. Od lewej prezes Microsoft Polska Ronald Binkofski oraz prezes ARiMR Daniel Obajtek

Współpraca pomiędzy ARiMR a Microsoft przewiduje realizację projektów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem technologii mobilnych. Celem porozumienia jest budowanie kompetencji w ramach rozwoju...[więcej]

Planowany harmonogram wdrażania PROW 2014 - 2020 w 2017 r.
17.01.2017

Logotyp PROW 2014 - 2020

Podsekretarz stanu MRiRW Ryszard Zarudzki przedstawił na dzisiejszej konferencji prasowej, która odbyła się w siedzibie resortu rolnictwa, harmonogram planowanych w 2017 roku naborów wniosków w ramach PROW 2014 - 2020 - otwórz harmonogram.[więcej]

Państwo dopłaci do składek na ubezpieczenia upraw rolniczych i zwierząt gospodarskich
17.01.2017

Logotyp ARiMR

Producenci rolni otrzymają z budżetu państwa 65 proc. dopłaty do składki na ubezpieczenie upraw rolnych oraz  zwierząt gospodarskich. Szczegółowe informacje o takich ubezpieczeniach w 2017 roku - otwórz[więcej]

Poprzednia