Mazowieckie: Obchody Dnia Sołtysa w Przysusze

Na stoisku ARiMR pracownicy Biura Powiatowego z Przysuchy udzielali  informacji zainteresowanym

Na stoisku ARiMR pracownicy Biura Powiatowego z Przysuchy udzielali informacji zainteresowanym

Duże zainteresowanie stoiskiem ARiMR

Duże zainteresowanie stoiskiem ARiMR

W uroczystości udział wzięli sołtysi, koła gospodyń wiejskich, przedstawiciele Rządu oraz Parlamentu RP

W uroczystości udział wzięli sołtysi, koła gospodyń wiejskich, przedstawiciele Rządu oraz Parlamentu RP

Wystąpienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Krzysztofa Jurgiela podczas Dnia Sołtysa

Wystąpienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela podczas Dnia Sołtysa

W niedzielę 11 marca w Przysusze świętowano Ogólnopolski Dzień Sołtysa. Marcowe święto ma na celu okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom za ich prace oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę sołtysa dla polskiej wsi.  W spotkaniu uczestniczyło ponad tysiąc sołtysów z całej Polski. Na tak ważnej uroczystości nie mogło zabraknąć również stoiska informacyjno- promocyjnego Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR, które przygotowali pracownicy Biura Powiatowego ARiMR w Przysusze.
 
W uroczystości wzięli udział Premier Mateusz Morawiecki oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel. Podczas swojego wystąpienia Premier Morawiecki podziękował Sołtysom, że dbają o rozwój polskiej wsi. Zaznaczył, że troszcząc się o jej rozwój, mają ogromny wpływ na to, w jakiej Polsce żyjemy. Premier zaznaczył również, że nie istnieją podziały wewnątrz kraju. Polska jest jedna i o całą trzeba dbać tak samo. - Dla nas nie ma Polski "A", Polski "B" czy Polski "C" - jest Polska od "A" do "Z" - od akceptacji do zwycięstwa- mówił premier Mateusz Morawiecki  i podkreślił, że rząd nie zgodzi się na żadne zmiany, które pogarszałyby sytuację wsi.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel natomiast przedstawił  założenia opracowywanego w resorcie "Paktu dla obszarów wiejskich". Będzie on służył wzmocnieniu rolnictwa, jako silnej gałęzi polskiej gospodarki, a także poprawie życia na obszarach wiejskich. Dokument ten ma być elementem realizacji Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Skonsolidowanie zadań wielu podmiotów w jednym dokumencie zapewni spójność pomiędzy działaniami rządu i samorządów.
- Pakt oparty jest  na czterech filarach. Pierwszym z nich jest opłacalność produkcji rolnej. W drugim filarze znajdują się wszystkie działania związane z jakością życia na obszarach wiejskich. Trzecim jest rozwój pozarolniczych miejsc pracy na obszarach wiejskich i budowa aktywnego społeczeństwa. Czwartym jest sprawna administracja, gdzie zawarto zmiany instytucjonalne i organizacyjne w systemie zarządzania rozwojem obszarów wiejskich i rolnictwa – poinformował podczas swojego wystąpienia minister rolnictwa.

W trakcie obchodów Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa w Przysusze Premier Morawiecki wraz z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofem Jurgielem wręczyli odznaczenia resortowe  "Zasłużony dla rolnictwa". 

Data wprowadzenia: 13.03.2018
Data ostatniej modyfikacji: 13.03.2018 12:37