wyszukiwarka

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-2013. W Polsce działa 335 takich grup.

Wsparcie z cieszących się dużą popularnością działań "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" można oprócz osi 3 PROW 2007-2013 otrzymać również w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013 w działaniu 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. W tym przypadku wnioski o udzielenie wsparcia należy składać  do Lokalnych Grup Działania (LGD).

W Polsce działa 335 Lokalnych Grup Działania. Żaden inny kraj europejski nie może poszczycić się tak dużą liczbą tych grup.

Lokalną Grupę Działania (LGD) tworzą przedstawiciele sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Zadaniem LGD jest opracowanie i wdrożenie lokalnej strategii rozwoju (LSR) poprzez realizację zgodnych z nią przedsięwzięć. LGD w uzgodnieniu z Samorządami Województw wyznaczają terminy i wskazują miejsce przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy na tego rodzaju operacje w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", a ogłoszenia z tymi informacjami są publikowane na stronach internetowych Samorządów Województw, właściwych ze względu na siedzibę LGD lub obszar realizacji lokalnej strategii rozwoju (dla LGD międzywojewódzkich), na stronach internetowych poszczególnych Lokalnych Grup Działania, a także w serwisie informacyjnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wystarczy więc wypełnić niezbędne dokumenty i złożyć je we wskazanym miejscu. Dofinansowanie będzie przyznawane na operacje, w których planowane inwestycje, poza spełnieniem ogólnych warunków obowiązujących w tych działaniach, będą zgodne z kryteriami zapisanymi w lokalnej strategii rozwoju (LSR) opracowanej przez daną LGD. Nie ma w tym nic dziwnego bowiem to członkowie tych grup wiedzą najlepiej, w jakim kierunku powinien rozwijać się obszar objęty lokalną strategią rozwoju danej LGD. Po zrealizowaniu inwestycji ARiMR dokona refundacji części poniesionych kosztów.

Wnioski o przyznanie pomocy z działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" można składać za pośrednictwem następujących Lokalnych Grup Działania:

Termin naborów

Nazwa LGD

Województwo

od

do

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka"

lubuskie

17.09.2014

30.09.2014

Lokalna Grupa Działania "ProKoPaRa"

małopolskie

17.09.2014

30.09.2014

Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki"

mazowieckie

16.09.2014

30.09.2014

Zobacz wszystkie ogłoszenia o naborach wniosków o przyznanie wsparcia z działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - otwórz

 

Wnioski o przyznanie pomocy z działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" można składać za pośrednictwem następujących Lokalnych Grup Działania:

Termin naborów

Nazwa LGD

Województwo

od

do

Stowarzyszenie LGD Bory Dolnośląskie

dolnośląskie

17.09.2014

30.09.2014

Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania

lubuskie

16.09.2014

30.09.2014

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka"

lubuskie

17.09.2014

30.09.2014

Stowarzyszenie LGD Bory Dolnośląskie

lubuskie

17.09.2014

30.09.2014

Lokalna Grupa Działania "ProKoPaRa"

małopolskie

17.09.2014

30.09.2014

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Raby

małopolskie

17.09.2014

30.09.2014

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju

małopolskie

16.09.2014

30.09.2014

Stowarzyszenie Dolina Karpia

małopolskie

15.09.2014

30.09.2014

Lokalna Grupa Działania "Wadoviana"

małopolskie

16.09.2014

30.09.2014

Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki"

mazowieckie

16.09.2014

30.09.2014

Zobacz wszystkie ogłoszenia o naborach wniosków o przyznanie wsparcia z działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" - otwórz

 

Departament Komunikacji Społecznej

 

Dzięki wsparciu w ramach programu Leader, należącego do PROW 2007 - 2013, budujemy wielofunkcyjny obiekt, który będzie pełnił rolę świetlicy, remizy strażackiej, a także centrum kulturalnego mówi  Ryszard Kamiński z województwa kujawsko-pomorskiego współtwórca Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk"-  posłuchaj całej audycji, Program 1 Polskiego Radia 1 lipca 2011 r. 

 

 

Wprowadził: 

Data wprowadzenia: 29.09.2014
Data ostatniej modyfikacji: 30.09.2014
data2
Audycje Radiowe ARiMR Ekspert ARiMR odpowiada na pytania Tam byliśmy
zobacz także
Efektywnie gospodaruj nawozami - stop stratom azotu i fosforu
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

© 2010 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

linia