wyszukiwarka

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-2013. W Polsce działa 335 takich grup.

Wsparcie z cieszących się dużą popularnością działań "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" można oprócz osi 3 PROW 2007-2013 otrzymać również w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013 w działaniu 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. W tym przypadku wnioski o udzielenie wsparcia należy składać  do Lokalnych Grup Działania (LGD).

W Polsce działa 335 Lokalnych Grup Działania. Żaden inny kraj europejski nie może poszczycić się tak dużą liczbą tych grup.

Lokalną Grupę Działania (LGD) tworzą przedstawiciele sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Zadaniem LGD jest opracowanie i wdrożenie lokalnej strategii rozwoju (LSR) poprzez realizację zgodnych z nią przedsięwzięć. LGD w uzgodnieniu z Samorządami Województw wyznaczają terminy i wskazują miejsce przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy na tego rodzaju operacje w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", a ogłoszenia z tymi informacjami są publikowane na stronach internetowych Samorządów Województw, właściwych ze względu na siedzibę LGD lub obszar realizacji lokalnej strategii rozwoju (dla LGD międzywojewódzkich), na stronach internetowych poszczególnych Lokalnych Grup Działania, a także w serwisie informacyjnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wystarczy więc wypełnić niezbędne dokumenty i złożyć je we wskazanym miejscu. Dofinansowanie będzie przyznawane na operacje, w których planowane inwestycje, poza spełnieniem ogólnych warunków obowiązujących w tych działaniach, będą zgodne z kryteriami zapisanymi w lokalnej strategii rozwoju (LSR) opracowanej przez daną LGD. Nie ma w tym nic dziwnego bowiem to członkowie tych grup wiedzą najlepiej, w jakim kierunku powinien rozwijać się obszar objęty lokalną strategią rozwoju danej LGD. Po zrealizowaniu inwestycji ARiMR dokona refundacji części poniesionych kosztów.

Wnioski o przyznanie pomocy z działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" można składać za pośrednictwem następujących Lokalnych Grup Działania:

Termin naborów

Nazwa LGD

Województwo

od

do

Lokalna Grupa Działania Trzy Doliny

kujawsko-pomorskie

05.08.2014

19.08.2014

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

kujawsko-pomorskie

05.08.2014

19.08.2014

Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ

kujawsko-pomorskie

31.07.2014

14.08.2014

Lokalna Grupa Działania "Leśny Krąg"

lubelskie

11.08.2014

25.08.2014

Lokalna Grupa Działania "Ziemia Chełmska"

lubelskie

06.08.2014

20.08.2014

Lokalna Grupa Działania "Kraina Lasów i Jezior"

lubuskie

7.08.2014

22.08.2014

Lokalna Grupa Działania "Perły Beskidu Sądeckiego"

małopolskie

08.08.2014

22.08.2014

Lokalna Grupa Działania "Korona Sądecka"

małopolskie

04.08.2014

18.08.2014

Lokalna Grupa Działania "Równiny Wołomińskiej"

mazowieckie

29.07.2014

12.08.2014

Lokalna Grupa Działania "Orzyc-Narew"

mazowieckie

30.07.2014

13.08.2014

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Kapitał-Praca-Rozwój"

mazowieckie

01.08.2014

14.08.2014

Stowarzyszenie Kraina św. Anny

opolskie

30.07.2014

14.08.2014

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Dinozaurów"

opolskie

08.08.2014

21.08.2014

Lokalna Grupa Działania Nyskie Księstwo Jezior i Gór

opolskie

31.07.2014

13.08.2014

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Z Tradycją w Nowoczesność"

podkarpackie

30.07.2014

14.08.2014

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Cieszyńska Kraina"

śląskie

01.08.2014

18.08.2014

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Długosz Królewski"

wielkopolskie

11.08.2014

26.08.2014

Lokalna Grupa Działania "LGD9"

warmińsko-mazurskie

11.08.2014

29.08.2014

Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek"

warmińsko-mazurskie

11.08.2014

25.08.2014

Lokalna Grupa Działania "Mazurskie Morze"

warmińsko-mazurskie

13.08.2014

27.08.2014

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza"

zachodniopomorskie

13.08.2014

27.08.2014

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Pyrzycka

zachodniopomorskie

14.08.2014

29.08.2014

Zobacz wszystkie ogłoszenia o naborach wniosków o przyznanie wsparcia z działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - otwórz

 

Wnioski o przyznanie pomocy z działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" można składać za pośrednictwem następujących Lokalnych Grup Działania:

Termin naborów

Nazwa LGD

Województwo

od

do

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich

dolnośląskie

04.08.2014

18.08.2014

Stowarzyszenie "Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej"

kujawsko-pomorskie

08.08.2014

22.08.2014

Lokalnej Grupy Działania Trzy Doliny

kujawsko-pomorskie

05.08.2014

19.08.2014

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

kujawsko-pomorskie

05.08.2014

19.08.2014

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA

kujawsko-pomorskie

04.08.2014

18.08.2014

Lokalna Grupa Działania "Gminy Powiatu Świeckiego"

kujawsko-pomorskie

31.07.2014

14.08.2014

Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk

kujawsko-pomorskie

31.07.2014

14.08.2014

Fundacja "Ziemia Gotyku" Lokalna Grupa Działania

kujawsko-pomorskie

31.07.2014

14.08.2014

Lokalna Grupa Działania "Leśny Krąg"

lubelskie

11.08.2014

25.08.2014

Lokalna Grupa Działania "Ziemia Chełmska"

lubelskie

06.08.2014

20.08.2014

Lokalna Grupa Działania "Kraina Lasów i Jezior"

lubuskie

07.08.2014

22.08.2014

Lokalna Grupa Działania "Korona Sądecka"

małopolskie

04.08.2014

18.08.2014

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała

małopolskie

29.07.2014

11.08.2014

Lokalna Grupa Działania "Jurajska Kraina"

małopolskie

21.07.2014

04.08.2014

Lokalna Grupa Działania "Zdrój"

małopolskie

21.07.2014

04.08.2014

Lokalna Grupa Działania "Równiny Wołomińskiej"

mazowieckie

29.07.2014

12.08.2014

Lokalna Grupa Działania "Orzyc-Narew"

mazowieckie

30.07.2014

13.08.2014

Lokalna Grupa Działania Ziemia Mińska

mazowieckie

30.07.2014

14.08.2014

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Kapitał-Praca-Rozwój"

mazowieckie

01.08.2014

14.08.2014

Lokalna Grupa Działania "Płaskowyż Dobrej Ziemi"

opolskie

12.08.2014

26.08.2014

Stowarzyszenie Kraina św. Anny

opolskie

30.07.2014

14.08.2014

Lokalna Grupa Działania "Złota Ziemia"

opolskie

31.07.2014

14.08.2014

Lokalna Grupa Działania Zielone Bieszczady

podkarpackie

14.08.2014

29.08.2014

Czarnorzecko - Strzyżowska Lokalna Grupa Działania

podkarpackie

12.08.2014

29.08.2014

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ"

podkarpackie

31.07.2014

14.08.2014

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Z Tradycją w Nowoczesność"

podkarpackie

30.07.2014

14.08.2014

Lokalna Grupa Działania "Pogórze Przemysko-Dynowskie"

podkarpackie

21.07.2014

04.08.2014

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski

podlaskie

07.08.2014

22.08.2014

Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Północnej Jury"

śląskie

21.07.2014

04.08.2014

Lokalna Grupa Działania "Słoneczny Lider"

świętokrzyskie

14.07.2014

04.08.2014

Lokalna Grupa Działania "LGD9"

warmińsko - mazurskie

11.08.2014

29.08.2014

Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" - nabór tematyczny

warmińsko - mazurskie

11.08.2014

25.08.2014

Lokalna Grupa Działania "Mazurskie Morze"

warmińsko - mazurskie

13.08.2014

27.08.2014

Lokalna Grupa Działania "Mazurskie Morze"

warmińsko - mazurskie

13.08.2014

27.08.2014

Lokalna Grupa Działania "Barcja"

warmińsko - mazurskie

18.07.2014

01.08.2014

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Długosz Królewski"

wielkopolskie

11.08.2014

26.08.2014

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "LGD 7 - Kraina Nocy i Dni"

wielkopolskie

11.08.2014

25.08.2014

Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader

wielkopolskie

05.08.2014

20.08.2014

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza"

zachodniopomorskie

13.08.2014

27.08.2014

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Pyrzycka

zachodniopomorskie

14.08.2014

29.08.2014

Zobacz wszystkie ogłoszenia o naborach wniosków o przyznanie wsparcia z działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" - otwórz

 

Departament Komunikacji Społecznej

 

Dzięki wsparciu w ramach programu Leader, należącego do PROW 2007 - 2013, budujemy wielofunkcyjny obiekt, który będzie pełnił rolę świetlicy, remizy strażackiej, a także centrum kulturalnego mówi  Ryszard Kamiński z województwa kujawsko-pomorskiego współtwórca Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk"-  posłuchaj całej audycji, Program 1 Polskiego Radia 1 lipca 2011 r. 

 

 

Wprowadził: 

Data wprowadzenia: 01.08.2014
Data ostatniej modyfikacji: 01.08.2014
data2
Audycje Radiowe ARiMR Ekspert ARiMR odpowiada na pytania Tam byliśmy
zobacz także
Efektywnie gospodaruj nawozami - stop stratom azotu i fosforu
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

© 2010 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

linia