Listy określające kolejność przysługiwania pomocy rolnikom, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi opublikowane

Rolnicy mogą otrzymać z PROW 2014 - 2020 wsparcie na odtworzenie zniszczonych przez klęski żywiołowe składników gospodarstwa. Zdjęcie Artur Kubat

Rolnicy mogą otrzymać z PROW 2014 - 2020 wsparcie na odtworzenie zniszczonych przez klęski żywiołowe składników gospodarstwa. Zdjęcie Artur Kubat

Logotyp PROW 2014 - 2020

ARiMR opublikowała listy określające kolejność przysługiwania pomocy rolnikom poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych. Wnioski o taką pomoc finansowaną z PROW 2014 - 2020 rolnicy mogli składać od 27 grudnia 2016 r. do 25 stycznia 2017 r. Wnioski został poddane ocenie punktowej. Pod uwagę wzięto następujące elementy: wysokość szkód w odniesieniu do zniszczonych lub uszkodzonych składników gospodarstwa wykorzystywanych do produkcji rolnej, procentową wysokość szkód w produkcji rolnej oraz to, czy plantacja chmielu, sad lub plantacja krzewów owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat objęta była dobrowolnym ubezpieczeniem. Na podstawie przyznanej liczby punktów sporządzone zostały dwie listy określające kolejność przysługiwania pomocy - jedna dla rolników z woj. mazowieckiego i druga dla rolników z pozostałych województw. Listy te zostały opublikowane 6 marca 2017 r. na portalu internetowym ARiMR.

Przejdź do komunikatu Prezesa ARiMR i list

Data wprowadzenia: 06.03.2017
Data ostatniej modyfikacji: 27.03.2017 11:03