Krzysztof Szymborski nowym zastępcą prezesa ARiMR

Krzysztof Szymborski nowy zastępca prezesa ARiMR

27 października 2017 r. Krzysztof Szymborski został powołany na stanowisko zastępcy prezesa ARiMR.

Krzysztof Szymborski urodził się w 1976 r. w Białymstoku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, ukończył studia menedżerskie Executive MBA, uzyskując dyplom Master of Business Administration.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w sektorze bankowym oraz w branży kolejowej, piastując stanowiska od specjalisty do prezesa zarządu.

Ukończył kursy i szkolenia z zakresu informacji zarządczej, rachunkowości, pozyskiwania i rozliczania funduszy unijnych oraz z zakresu IT.

Jest żonaty, ma jedno dziecko, biegle posługuje się językiem angielskim oraz niemieckim.

Krzysztof Szymborski nadzoruje: Departament Administracyjno-Gospodarczy, Departament Finansowy, Departament Księgowości, Departament Wsparcia Krajowego i Departament Zarządzania Należnościami.

Data wprowadzenia: 31.10.2017
Data ostatniej modyfikacji: 22.11.2017 12:38