Kandydaci na ekspertów do wydawania opinii dotyczących oceny operacji realizowanych w ramach działania "Współpraca" wyłonieni w uzupełniającym naborze zatwierdzeni  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Kandydaci na ekspertów do wydawania opinii dotyczących oceny operacji realizowanych w ramach działania "Współpraca" wyłonieni w uzupełniającym naborze zatwierdzeni

Logo PROW 2014 - 2020

Prezes ARiMR zatwierdził kandydatów na ekspertów:

Wykaz kandydatów do wydawania opinii dotyczących oceny operacji realizowanych w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - II nabór uzupełniający - otwórz wykaz

Wykaz kandydatów na ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - I i II nabór razem - otwórz wykaz

Data wprowadzenia: 22.02.2018
Data ostatniej modyfikacji: 13.03.2018 21:03