Informacja MRiRW nt. realizacji płatności bezpośrednich za 2015 rok

Dopłaty bezpośrednie przysługują w Polsce do ok. 14 mln hektarów. Zdjęcie Agnieszka Zawadzka

Dopłaty bezpośrednie przysługują w Polsce do ok. 14 mln hektarów. Zdjęcie Agnieszka Zawadzka

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki przedstawił informację o realizacji dopłat bezpośrednich za 2015 r. oraz harmonogram wdrażania PROW 2014 - 2020. Zdjęcie MRiRW

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki przedstawił informację o realizacji dopłat bezpośrednich za 2015 r. oraz harmonogram wdrażania PROW 2014 - 2020. Zdjęcie MRiRW

W okresie od 16 października do 30 listopada 2015 r., z tytułu zaliczek na poczet płatności bezpośrednich wypłacono 2,68 mld zł dla ok. 1,071 mln rolników. Zaliczki, w wysokości 50%, były wypłacane na poczet jednolitej płatności obszarowej, płatności dodatkowej, płatności do roślin wysokobiałkowych oraz płatności do owoców miękkich.

Od 1 grudnia 2015 r. wypłacane są płatności bezpośrednie w pełnej wysokości w ramach tzw. I-szego modułu systemu informatycznego ARiMR obejmującego: jednolitą płatność obszarową, płatność dodatkową, płatność za zazielenianie, płatność do krów, płatność do bydła i płatność do kóz. W grudniu 2015 r. płatności zrealizowano dla 251,4 tys. rolników w łącznej wysokości 253,9 mln zł.

Łącznie na koniec grudnia 2015 r. wypłacono 2,933 mld zł, co stanowi ok. 20,24% całkowitej koperty finansowej na płatności bezpośrednie za 2015 r. wynoszącej ok. 14,49 mld zł.

Planowana realizacja w kolejnych miesiącach (harmonogram przekazany przez ARiMR):

  • styczeń 2016 - planuje się wypłatę 3,5 mld zł, dla ok. 500 tys. rolników. Do końca stycznia płatności otrzyma ok. 751 tys. rolników (55% rolników ubiegających się o wsparcie za 2015 r.), na łączną kwotę 6,433 mld zł, co stanowi 44,4% całkowitej kwoty płatności bezpośrednich.
  • luty 2016 - planuje się wypłatę 1 mld zł, dla ok. 100 tys. rolników. Ogółem do końca lutego płatności otrzyma 850 tys. rolników na łączną kwotę 7,433 mld zł, co stanowi 51,3% całkowitej koperty finansowej.
  • marzec 2016 - planuje się wypłatę 3 mld zł dla ok 300 tys. rolników. Łącznie do końca marca 2016 r. płatności otrzyma 1 150 tys. rolników na kwotę 10,4 mld zł, co stanowi ok. 72% całkowitej koperty finansowej.
  • kwiecień - czerwiec 2016 - wypłata pozostałej kwoty (3,7 mld zł dla ok. 200 tys. rolników).

Przewidywany harmonogram wypłat mieści się w dopuszczalnych prawem terminach, jednak tempo ich realizacji nie jest zadowalające. Przyczyny takiej sytuacji wynikają z niedostatecznego nadzoru nad zamówieniem i prawidłowością wykonania systemu informatycznego przez wykonawcę, a także z niedotrzymania umów i przyjętych zobowiązań.

Tekst: MRiRW

Harmonogram wdrażania PROW 2014 - 2020 przedstawiony podczas konferencji prasowej Podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego - otwórz

Informacja prasowa ARiMR

POWSTAŁ HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW W 2016 ROKU

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowało harmonogram naboru w 2016 roku wniosków o pomoc w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Harmonogram ułatwi beneficjentom dokładne i terminowe przygotowanie wniosków o wsparcie. Jest to pierwszy tego typu dokument w historii agencji.

PLANOWANE USPRAWNIENIA W OBSŁUDZE BENEFICJENTÓW 

ARiMR i MRiRW podjęły działania, które usprawnią obsługę ubiegających się o pomoc beneficjentów. Planowana jest m.in. uproszczenie procedur Agencji, co pozwoli na sprawniejszą niż dotąd weryfikację złożonych wniosków.

INFORMACJE DOT. POMOCY PRZY WYPEŁNIANIU WNIOSKÓW

Na terminowość rozpatrzenia wniosków wpływa m.in. jakość ich wypełnienia. Przy wypełnianiu wniosków wszelkich niezbędnych informacji udzielają Biura Powiatowe oraz Oddziały Regionalne ARiMR. Można je uzyskać również za pośrednictwem strony internetowej Agencji i bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

REALIZACJA PŁATNOŚCI ZA 2015 ROK

Warunkiem realizacji płatności jest sprawnie działający system informatyczny.

W momencie powołania nowego prezesa Agencji wdrażanie systemu informatycznego opóźnione było o ok. cztery miesiące.

Zgodnie z podpisanym przez poprzedniego prezesa ARiMR aneksem pierwsze znaczące płatności dla rolników mogły być realizowane dopiero w marcu 2016 r.

Kolejny aneks, podpisany w  grudniu przez obecne kierownictwo ARiMR, umożliwia realizację części z planowanych na marzec dopłat już w styczniu.

ARiMR w grudniu 2015 r. rozpoczęła wypłatę płatności bezpośrednich za ub. r.

  1. w grudniu 2015 r. płatności zostały wypłacone 251 400 rolnikom na kwotę 253,9 mln złotych. 
  2. w styczniu 2016 r. planowana jest realizacja płatności bezpośrednich dla ok. 500 tys. rolników na kwotę ok. 3,5 mld złotych;
  3. w lutym 2016 r. planowana jest realizacja płatności dla ok. 100 tys. rolników na kwotę ok. 1 mld złotych;
  4. w marcu 2016 r. planowana jest realizacja płatności dla ok. 300 tys. rolników na kwotę ok. 3 mld złotych.
  5. od kwietnia do czerwca 2016 r. płatności będą przekazane dla ok. 200 tys. rolników na kwotę ok. 3,7 mld złotych.
  6. do końca marca 2016 r. planowane jest zrealizowanie 72,2 proc. całkowitej kwoty płatności bezpośrednich przeznaczonych do realizacji w 2015 r.

KAMPANIA 2016

Niezwłocznie po powołaniu, w grudniu 2015 r. nowe kierownictwo ARiMR podjęło działania w celu nadrobienia wszelkich opóźnień w przygotowaniach do realizacji dopłat za 2016 r. Półroczne opóźnienie było wynikiem zaniechania poprzedniego kierownictwa ARiMR.

Rozpoczęto wysyłanie do rolników wniosków spersonalizowanych na 2016 rok wraz z instrukcjami i niezbędnymi załącznikami. Do 18 stycznia 2016 r. wysłano ponad 187 tys. wniosków. Gotowych do wysyłki jest kolejne 320 tys.

Docelowo będzie to 1,35 mln kompletów wniosków spersonalizowanych (pakietów).

Agnieszka Szymańska
Rzecznik
Departament Komunikacji Społecznej ARiMR
+ 48 697716420

Data wprowadzenia: 21.01.2016
Data ostatniej modyfikacji: 18.02.2016 18:14