Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Aktualności

Więcej czasu mają rolnicy na złożenie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2016 rok
27.05.2016

Logotyp Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Komisja Europejska podjęła decyzję o wydłużeniu do 15 czerwca 2016 roku okresu składania wniosków o tegoroczne płatności bezpośrednie. Kto nie zdąży złożyć wniosku w terminie, będzie miał jeszcze szanse zrobić to do 11 lipca 2016 roku, ale wówczas...[więcej]

Zmiany w "Programie bioasekuracji" - od 26 maja wchodzi w życie znowelizowane rozporządzenie w tej sprawie
25.05.2016

Tablica informująca o ASF

Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z późn. zm.) Główny Lekarz Weterynarii opracował program bioasekuracji mający na celu zapobieganie...[więcej]

Przetarg informatyczny - komunikat ARiMR
24.05.2016

Logotyp Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

4 kwietnia 2016 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonała wyboru oferty firmy ATOS jako oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na utrzymanie i rozwój systemu informatycznego Agencji - SIA (ZSZiK, IACSplus, GIS, SIZ,...[więcej]

Wykorzystać maksymalnie środki z PROW 2014 - 2020 - robocze spotkanie w ARiMR
24.05.2016

Od lewej: Małgorzata Niemiec - dyrektor Departamentu Działań Inwestycyjnych, Ryszard Zarudzki - podsekretarz stanu w MRiRW, Jarosław Sierszchulski - zastępca prezesa ARiMR, Dariusz Nieć - dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w MRiRW

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki w minionym tygodniu uczestniczył w naradzie poświęconej omówieniu bieżących zadań realizowanych przez Biura Wsparcia Inwestycyjnego Oddziałów Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,...[więcej]

ARiMR przypomina rolnikom realizującym zobowiązania ekologiczne lub zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne
23.05.2016

Logotyp Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Jeżeli u rolnika lub zarządcy, który realizuje zobowiązanie ekologiczne (PROW 2014-2020) lub zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne (PROW 2014 - 2020) kontrola stwierdziła, że plan działalności rolnośrodowiskowej lub plan działalności...[więcej]

Poprzednia