Delegacja Republiki Mołdawii w Centrali ARiMR

Od prawej: Bartosz Grucza - zastępca prezesa ARiMR, Jarosław Sachajko - przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Krzysztof Ardanowski - zastępca przewodniczącego komisji, Arkadiusz Szymoniuk - zastępca prezesa ARiMR

Od prawej: Bartosz Grucza - zastępca prezesa ARiMR, Jarosław Sachajko - przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Krzysztof Ardanowski - zastępca przewodniczącego komisji, Arkadiusz Szymoniuk - zastępca prezesa ARiMR

Radu Mudreac (w środku) - przewodniczący delegacji Komisji Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego Republiki Mołdawii

Radu Mudreac (w środku) - przewodniczący delegacji Komisji Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego Republiki Mołdawii

Małgorzata Sztoldman - dyrektor Departament Analiz i Sprawozdawczości

Małgorzata Sztoldman - dyrektor Departament Analiz i Sprawozdawczości

Lech Urban - naczelnik w Departamencie Wsparcia Krajowego

Lech Urban - naczelnik w Departamencie Wsparcia Krajowego

Beata Niczyporuk ekspert ARiMR od grup owocowo-warzywnych

Beata Niczyporuk ekspert ARiMR od grup owocowo-warzywnych

Delegacja Republiki Mołdawii

Delegacja Republiki Mołdawii. Zdjęcia A. Kubat

30 maja 2017 r. delegacja Komisji Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego Republiki Mołdawii, pod przewodnictwem Radu Mudreac, odwiedziła siedzibę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, największej rolnej Agencji Płatniczej Unii Europejskiej. Delegację w warszawskiej centrali przywitał Bartosz Grucza, zastępca prezesa ARiMR. W spotkaniu wzięli także udział Jarosław Sachajko - przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Krzysztof Ardanowski - zastępca przewodniczącego Komisji, Arkadiusz Szymoniuk - zastępca prezesa ARiMR oraz eksperci z Agencji.

Bartosz Grucza podkreślił, że bardzo cieszy się z nawiązania współpracy pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a Mołdawską Agencją Interwencji i Płatności dla Rolnictwa. Od grudnia 2016 roku wraz z agencjami płatniczymi z Czech i Austrii realizowany jest projekt, który ma za zadanie pomóc mołdawskiej agencji w dostosowaniu norm i standardów Unii Europejskiej do zarządzania systemami wsparcia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Zastępca szefa ARiMR podkreślił, że oferta Agencji została wybrana w procedurze konkursowej spośród ofert wielu innych konsorcjów. Na zakończenie swojego wystąpienia przedstawił ekspertów, którzy przygotowali informacje o działaniach ARiMR. 

Małgorzata Sztoldman dyrektor Departamentu Analiz i Sprawozdawczości omówiła strukturę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jej zadania i funkcje. Podkreśliła, że struktura Agencji i zadania realizowane przez poszczególnych pracowników muszą odpowiadać standardom UE.

Informację dotyczącą pomocy udzielanej przez ARiMR na spłatę przez rolników kredytów preferencyjnych, przedstawił Lech Urban, naczelnik w Departamencie Wsparcia Krajowego. To pierwszy rodzaj wsparcia, jakiego ARiMR udzielała rolnikom począwszy od 1994 roku. Pomoc polega na spłacie przez ARiMR w imieniu rolników część należnego bankom oprocentowania kredytów lub spłacie części kapitału kredytu.

Beata Niczyporuk ekspert ARiMR, w dziedzinie wsparcia dla grup producenckich z sektora owoców i warzyw omówiła zasady przyznawania takiej pomocy oraz wysokość wsparcia jakie można uzyskać i jakie trafiło do rolników z tego tytułu.

Głos zabrał również przewodniczący mołdawskiej delegacji Radu Mudreac. Wyraził zainteresowanie m.in. kwestią pomocy rolnikom w wypełnianiu wniosków o przyznanie dopłat. Dyrektor Małgorzata Sztoldman odpowiadając na pytania podkreśliła, że płatne usługi w zakresie  pomocy rolnikom w wypełnianiu wniosków świadczą zarówno państwowe ośrodki doradztwa rolniczego, jak i prywatne podmioty doradcze. Usług takich nie może natomiast świadczyć Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, co wynika z przepisów prawa.

Spotkanie zakończył poseł Jan Krzysztof Ardanowski, który zwracając się do gości z Mołdawii podkreślił potrzebę budowy agencji rolnej, gdyż dzięki temu państwo dysponuje informacją ile, komu i do czego się dopłaca. Istnienie agencji rolnej zapewnia również rzetelne rozliczenie wydawanych pieniędzy i przejrzystość w tym zakresie wobec społeczeństwa.

Data wprowadzenia: 30.05.2017
Data ostatniej modyfikacji: 26.06.2017 15:34