ARiMR publikuje listy określające kolejność przysługiwania pomocy na "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów"

Grupy i organizacje producentów mogą liczyć na wsparcie z PROW 2014 - 2020

Grupy i organizacje producentów mogą liczyć na wsparcie z PROW 2014 - 2020. Zdj. Agroszansa

Logotyp ARiMR

Już wiadomo w jakiej kolejność przysługuje pomoc ubiegającym się o wsparcie w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów", które finansowane jest z budżetu PROW 2014 - 2020. 6 marca, na portalu internetowym ARiMR, opublikowane zostały listy z kolejnością przysługiwania pomocy w woj. mazowieckim i pozostałych województwach.

Przejdź do komunikatu Prezesa ARiMR i list kolejność przyznawania pomocy

Nabór wniosków na "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów", został przeprowadzony od 30 września do 28 listopada 2016 r. Złożone wnioski zostały poddane ocenie punktowej. Na preferencyjne warunki w przyznawaniu pomocy mogą liczyć grupy producentów, jeżeli:

1) są zorganizowane w formie spółdzielni;

2) zrzeszają producentów w następujących kategoriach:

  • produkty wysokiej jakości objęte art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1305/2013, w szczególności rolnictwa ekologicznego,
  • świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso wieprzowe: świeże, chłodzone, mrożone,
  • bydło żywe: zwierzęta rzeźne lub hodowlane, mięso wołowe: świeże, chłodzone, mrożone,
  • owce lub kozy żywe, zwierzęta rzeźne lub hodowlane, wełna owcza lub kozia strzyżona potna, mięso owcze lub kozie: świeże, chłodzone, mrożone, skóry owcze lub kozie surowe (suszone),
  • miód naturalny lub jego produkty pszczele,
  • rośliny w plonie głównym, całe lub rozdrobnione, uprawiane z przeznaczeniem na cele energetyczne lub do wykorzystania technicznego,
  • szyszki chmielowe;

3) zrzeszają jak największą liczbę członków w danej kategorii;

4) zrzeszają producentów rolnych, których produkcja objęta została dobrowolnym ubezpieczeniem;

5) mają siedzibę w powiecie o wysokim rozdrobnieniu agrarnym;

6) planują w ramach planu biznesowego inwestycje, które przyczyniają się do realizacji celu innowacyjności lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu czy ochrony środowiska;

7) zatrudniają na podstawie umowy o pracę co najmniej dwie osoby na pełne etaty lub jedną osobę niepełnosprawną.

Data wprowadzenia: 06.03.2017
Data ostatniej modyfikacji: 27.03.2017 11:03