Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

ARiMR apeluje o staranne wypełnianie wniosków o udzielenie wsparcia

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zwraca się z gorącym apelem i prośbą do osób składających wnioski o dopłaty bezpośrednie a także udzielenie wsparcia z PROW 2007-13 o staranne ich wypełnianie co ułatwi pracę Agencji przy ich rozpatrywaniu i co ważniejsze przyspieszy terminy zawierania umów o przyznanie pomocy i wypłacanie pieniędzy Beneficjentom.

ARiMR prosi rolników i przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem dopłat i dotacji o dokładne zapoznanie się z formularzami wniosków i instrukcjami ich wypełniania. Prosimy pamiętać o złożeniu wniosków we właściwych terminach, starannym wypełnieniu wszystkich rubryk w formularzach, złożeniu wszystkich niezbędnych podpisów, dołączeniu wszystkich potrzebnych załączników i sprawdzeniu wszystkich wyliczeń, by uniknąć błędów rachunkowych. Beneficjentom, którzy po raz pierwszy zamierzają złożyć wniosek o udzielenie wsparcia, ARiMR radzi zwrócić się o pomoc przy jego wypełnianiu lub o jego sprawdzenie przed złożeniem, do osób, które mają doświadczenie w staraniach o unijne pieniądze. Najlepiej skorzystać z doradców z Ośrodków Doradztwa Rolniczego czy też Izb Rolniczych. Warto też rozpocząć z wyprzedzeniem starania o zgromadzenie wszystkich dokumentów, które trzeba dołączyć do wniosku przy ubieganiu się o wsparcia z konkretnego działania. Formularze wniosków wraz z instrukcjami ich wypełnienia oraz wzory załączników są dostępne na stronie internetowej ARiMR. Sprawa jest istotna gdyż, dobre przygotowanie, poprawne wypełnienie i złożenie odpowiednio udokumentowanego wniosku we właściwym terminie ułatwi znacznie pracę Agencji przy jego weryfikacji a to przyspieszy zawieranie umów o przyznanie pomocy i wypłacanie pieniędzy. Niestety z doświadczenia poprzednich naborów wniosków wynika m.in., że bardzo wielu wnioskodawców wypełniało wnioski bardzo niestarannie co wydłużało ich "obsługę" i zmuszało Agencję do często wielokrotnego wzywania wnioskodawców o poprawienie wniosków a w niektórych wypadkach do ich odrzucenia z powodów formalnych. Wnioskodawcy najczęściej nie składali niezbędnych podpisów na dokumentach lub pozostawiali niewypełnione pola w formularzach a ponadto zapominali o dołączeniu niezbędnych załączników.

W tym roku znaczenie poprawnego przygotowania wniosków, ma jeszcze większe znaczenie zwłaszcza w przypadku dwóch działań inwestycyjnych: "Modernizacja gospodarstw rolnych" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" . Wynika to stąd, że w tych działaniach kolejność rozpatrywania wniosków będzie ustalana w drodze losowania zaraz po którym będzie przeprowadzana tzw. preselekcja wniosków. ?le wypełnionych wniosków nie będzie można na tym etapie poprawiać czy uzupełnić i będą one odrzucane czyli nie będą mogły podlegać następnym etapom weryfikacji prowadzącej do podpisania umów a następnie dokonania płatności.

Biuro Prasowe

Wprowadził: Wojcieszak Paweł

Data wprowadzenia: 31.03.2009
Data ostatniej modyfikacji: