93,89 proc. środków przeznaczonych na płatności bezpośrednie za 2016 r. trafiło na konta bankowe rolników

Do końca czerwca ARiMR zakończy wypłatę dopłat obszarowych za 2016 r. Zdjęcie Agnieszka Zawadzka

Do 30 czerwca ARiMR zakończy wypłatę dopłat obszarowych za 2016 r. Zdjęcie Agnieszka Zawadzka

Do 26 maja Agencja wypłaciła w ramach płatności bezpośrednich za 2016 rok 13,921 mld zł, co stanowi 93,89 proc. puli środków przeznaczonych na ten cel. Jest to kwota wyższa o ponad 1,828 mld zł od kwoty wypłaconej w tym samym okresie za rok 2015.

Z tytułu ONW Agencja przekazała do tej pory rolnikom 1,228 mld zł. Stanowi to 93,53 proc. kwoty całkowitej puli na te płatności.

Stan realizacji płatności rolnośrodowiskowych, rolno-środowiskowo-klimatycznych i ekologicznych  za 2016 r. jest także  lepszy niż w kampanii 2015.  Do 26 maja 77,65% rolników ma wydaną decyzję o przyznaniu tych płatności, rok temu było ich o 26,16 proc. mniej.

Rolnicy, którzy nie otrzymali jeszcze należnych im dopłat,  dostaną je do końca czerwca 2017 r. Nie ma żadnych zagrożeń z ich wypłatą.

W ARiMR trwa przyjmowanie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2017 r. Do 26 maja do godz. 7.30 zarejestrowano 1,249 mln takich wniosków, co stanowi 92,42 proc. wszystkich wniosków złożonych w 2016 r. W tym roku, decyzją ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela, termin składania wniosków został wydłużony do 31 maja. Kto nie zdąży złożyć wniosku w tym terminie będzie mógł zrobić to jeszcze do 26 czerwca, ale wówczas za każdy roboczy dzień opóźnienia należne rolnikowi dopłaty zostaną pomniejszone o 1 proc.

Data wprowadzenia: 25.05.2017
Data ostatniej modyfikacji: 26.05.2017 09:36