wyszukiwarka

Aktualności

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-2013. W Polsce działa 335 takich grup.
24.07.2014

Wsparcie z cieszących się dużą popularnością działań "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" można oprócz osi 3 PROW 2007-2013 otrzymać również w ramach osi 4 Leader PROW...

Ponad 56,6 miliarda złotych wypłaciła ARiMR z PROW 2007-13. Polska jest liderem realizacji Programu w Unii Europejskiej
24.07.2014

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wdraża Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w najszybszym tempie pośród wszystkich państw Unii Europejskiej. Przekazanie do 19 lipca 2014 r. na konta bankowe polskich...

Nowy PROW 2014 - 2020, nowe możliwości
22.07.2014

Na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczono łącznie ponad 13,5 mld euro. Na kwotę tę składają się środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz krajowe środki publiczne....

Kończą się konsultacje społeczne w sprawie nowego systemu płatności bezpośrednich na lata 2015-2020, zorganizowane przez MRiRW
15.07.2014

Od połowy czerwca 2014 r. trwają konsultacje społeczne w sprawie nowego systemu płatności bezpośrednich na lata 2015-2020. Projekt nowego systemu przedstawił minister Marek Sawicki podczas konferencji prasowej 25 czerwca br. w siedzibie...

Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności - zmiana rozporządzenia ministra rolnictwa
14.07.2014

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości...

Poprzednia
data2
Audycje Radiowe ARiMR Ekspert ARiMR odpowiada na pytania Tam byliśmy
zobacz także
Efektywnie gospodaruj nawozami - stop stratom azotu i fosforu
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

© 2010 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

linia